Parteneri:

abtermochim.ro emmsaterm.ro noatelli.ro

Politica de confidentialitate

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Thermopro, (denumita în continuare "thermopro.ro "), cu sediul in Strada Maracineni 14E, Bragadiru, Ilfov, in conformitate cu dispozitiile de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal indicate in Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR").

Atat la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat si in timpul prelucrarii in sine, thermopro.ro pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

thermopro.ro ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii.

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. DESCRIERE

Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea in care vom colecta si procesa datele cu caracter personal ale clientilor, ale partenerilor de afaceri, potentialilor clienti, potentialilor angajati, potentialilor colaboratori si se aplica tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, www.thermopro.ro, precum si tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul e-mailului sau prin orice alta cale de comunicare prin intermediul careia se vor procesa aceste date.
De asemenea, putem colecta informatii cu privire la preferintele dumneavoastra prin utilizarea site-ului sus-mentionat, atunci cand solicitati informatii de la noi sau ne angajam serviciile ca rezultat al relatiei pe care o aveti cu noi.

2. PRINCIPII GDPR

Ori de cate ori vom prelucra date cu caracter personal vom tine cont de urmatoarele principii:

 • LEGALITATE, ECHITATE sI TRANSPARENTA - datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate "in mod legal, echitabil si transparent";
 • LIMITARI LEGATE DE SCOP - datele dvs. vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR - orice colectare de date personale va fi foarte bine analizata inainte solicitarea efectiva a datelor pe care urmeaza sa le prelucram, care vor fi relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
 • EXACTITATEA INFORMATIILOR - operatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sau sterse
 • LIMITAREA STOCARII - datele trebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta exceptii asociate cu activitati publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfasura in anumite conditii;
 • INTEGRITATE sI CONFIDENTIALITATE - prelucrarea datelor personale trebuie facuta in conditii de siguranta, care sa includa "protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare".

3. DREPTURI

thermopro.ro asigura respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate in temeiul GDPR, printre care:

 • DREPTUL DE ACCES - va permite obtinerea detaliilor relevante prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE - va permite rectificarea datelor dvs. personale, daca acestea au fost incorect prelucrate;
 • DREPTUL DE A FI UITAT - va permite stergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • DREPTUL LA RESTRICtIONAREA DATELOR PRELUCRATE - va permite obtinerea restrictionarii procesarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 • DREPTUL DE A OBIECTA - va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti aceste date altui operator de date.

4. PRELUCRARE

4.1 SCOPURILE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN BAZA CONSIMTAMANTULUI OBTINUT

thermopro.ro va prelucra datele dvs. in mod legal, echitabil si transparent; scopurile in care urmeaza sa folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact in vederea pregatirii si oferirii serviciilor pe care le solicitati de la noi.
Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate in vederea comunicarii prin e-mail, corespondenta, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite raspunsurile la solicitarile dvs. din cadrul colaborarii sau potentialei colaborari cu thermopro.ro . in acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la baza interesul legitim in vederea oferirii serviciilor noastre in functie de aria de practica sau relatia contractuala.
Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre thermopro.ro , de obicei de dvs., in vederea indeplinirii scopurilor sus-mentionate.
thermopro.ro va solicita furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv in scopurile sus- mentionate, in vederea desfasurarii activitatii noastre curente si in vederea prestarii serviciilor noastre.

4.2 DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regula datele dvs. personale nu vor fi dezvaluite unor terte parti.

4.3 DURATA STOCaRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.

5. DIVERSE

Aceasta politica de confidentialitate este in vigoare la data de 10 mai 2018.
Aceasta politica de confidentialitate poate fi actualizata din cand in cand. in ziua in care va fi efectuata actualizarea, pe site-ul thermopro.ro va aparea o fereastra de pop-up care va contine link-ul ce va trimite catre modificarile politicii de prelucrare a datelor thermopro.ro .
De asemenea, va informam ca aveti dreptul de a inainta o plangere catre Autoritate Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor din Romania, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalca legile aplicabile.